Prawo budowlane

Prawo Budowlane

Kancelaria Prawna Invicta to specjalistyczna firma prawna nastawiona na obsługę zarówno Klienta korporacyjnego, średniego i małego biznesu, jak również osób fizycznych. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i doraźnej, w tym w sporach sądowych i arbitrażowych także przed zagranicznymi trybunałami arbitrażowymi. Prawo Budowlane.

Prawo budowlane, czyli?

Dziedzina prawa budowlanego obejmuje w szczególności sprawy dotyczące projektowania, budowy, utrzymania obiektów czy też ich rozbiórki. Prawo budowlane określa również zasady działania nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Prawo budowlane – jaką pomoc mogę zyskać?

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują trzy główne obszary pomocy prawnej związanej z tematyką prawa budowlanego, tj.:

 1. dochodzenie roszczeń związanych z niewywiązaniem się lub niepełnym wywiązaniem z umowy o roboty budowlane:
  • szczegółowa analiza oraz ocena prawna umowy o roboty budowlane;
  • reprezentowanie stanowiska Klienta w trakcie prowadzonych z podwykonawcą negocjacji;
  • ocena prawna zaproponowanej ugody;
  • sporządzenie pełnej dokumentacji – także procesowej;
  • zastępstwo procesowe, jeżeli dochodzenie roszczeń odbywać się będzie w trybie postępowania sądowego;
 2. kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych:
  • przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji założeń inwestycyjnych – ocena ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
  • doradztwo na wszystkich etapach inwestycyjnych;
  • sporządzanie – na życzenie Klienta – umów cywilnoprawnych o roboty budowlane, o wykonanie prac projektowych etc. (dotyczy wszystkich umów podpisywanych z podwykonawcami, partnerami inwestycyjnymi oraz podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu);
  • pełne wsparcie w prowadzeniu spraw gruntowych;
 3. doradztwo i pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych:
  • przygotowanie umów o wykonanie prac remontowych lub porządkowych;
  • dochodzenie w imieniu wspólnoty należności z tytułu czynszu;
  • reprezentowanie Klienta w sporach z mieszkańcami czy dostawcami usług.

Prawo budowlane – Kancelaria Prawna Śląsk

Wsród Klientów Kancelarii są zarówno deweloperzy, inwestorzy indywidualni, generalni wykonawcy, podwykonawcy robót budowlanych oraz biura projektowe.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie naszego zespołu jest z zaangażowaniem wykorzystywane dla pełnej ochrony słusznych interesów prawnych każdego Klienta.

WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE