Kategorie
Prawo cywilne Prawo odszkodowawcze

Rekordowe odszkodowanie za wypadek na chodniku

322 tys zł. ZA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU

Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał 322 tys. złotych odszkodowania kobiecie, która poślizgnęła się na chodniku. Jak podaje portal informacyjny o2.pl, do zdarzenia doszło, kiedy kobieta zmierzała do spółdzielni zapłacić za mieszkanie. Sąd uznał, iż seniorka w wyniku zdarzenia wymaga całodobowej opieki. Do rekompensaty za zdarzenie została zobligowana firma, do której obowiązków należało sprzątanie i odśnieżanie terenu spółdzielni.

BLISCY POZYWAJĄ SPÓŁDZIELNIĘ I FIRMĘ SPRZĄTAJĄCĄ

Kobieta po paru dniach od zdarzenia trafiła do szpitala, gdzie okazało się, iż ma krwiaka śródczaszkowego i częściowy niedowład. Kobieta straciła pamięć oraz umiejętność czytania przez co trafiła do całodobowej placówki opiekuńczej. Rodzina seniorki pozwała spółdzielnię oraz firmę sprzątającą o zadośćuczynienie. Spółdzielnia jednak dowiodła przed sądem, iż obowiązek sprzątania i odśnieżania przekazała firmie sprzątającej przez co, to na niej spoczywał obowiązek utrzymania chodnika.

KTO ODPOWIADA ZA STAN CHODNIKA?

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika w należytym stanie jest właściciel nieruchomości. Może być nim zarówno miasto, gmina, osoba prywatna, firma bądź instytucja.
Należy jednak pamiętać, iż każde roszczenie musi zostać udokumentowane. Domagający się odszkodowania musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy swoją szkodą a winą sprawcy. Dlatego warto zadbać o należyte dowody.

ŻĄDAJ ODSZKODOWANIA, ZAUFAJ SPECJALISTOM

Osoba, która uległa wypadkowi na nieodśnieżonym, oblodzonym, ubłoconym czy w inny sposób zanieczyszczonym chodniku, ma zatem prawo rościć o:
– odszkodowanie – w tym za koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, koszty utraconych, bądź zniszczonych przedmiotów oraz za utracone dochody wskutek niemożności wykonywania pracy,
– zadośćuczynienie – za odniesiony ból, cierpienie, krzywdę,
– rentę – może zostać przyznana, gdy w wyniku wypadku poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy.