Klienci indywidualni

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie projektów pism, oświadczeń i innych dokumentów
  • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
  • sporządzanie projektów umów, porozumień i ugód
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi I i II, Sądem Najwyższym oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organami ścigania
WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE