Prawo podatkowe

  • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego
  • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa podatkowego oraz opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
  • reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi, postępowaniami podatkowymi, postępowaniami kontrolnymi
  • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi
  • pomoc prawna w zakresie ochrony majątku
  • reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań karnoskarbowych
  • reprezentacja w trakcie postępowań sądowoadministracyjnych przed sądami I i II instancji
  • bieżąca obsługa prawnopodatkowej podmiotów gospodarczych