Prawo podatkowe

Z doświadczenia wiemy, iż polskie prawo podatkowe charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania i niejednoznaczności . Kancelaria Prawna Invicta doradza zarówno na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego – spółek handlowych, ale również – prawa podatkowego. Nasi specjaliści zapewniają reprezentację przed organami podatkowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. § Prawo podatkowe Kancelaria Prawna

Prawo podatkowe – na jaką pomoc mogę liczyć?

Do zakresu działania Kancelarii Prawnej należy reprezentowanie klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności, przed naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. Reprezentacja procesowa możliwa jest także w sprawach celnych oraz w toku kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Ustanowienie się adwokata w charakterze pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym. Oferujemy również pomoc prawną na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. W zakres pomocy wchodzi przygotowanie skargi od decyzji organu podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto, reprezentowanie klientów w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika.

Prawo podatkowe – Kancelaria Prawna Śląsk

Należy mieć na uwadze, iż konsekwencją prowadzenia postępowania podatkowego może być wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania karnego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Co ważne, wszczęcie ww. postępowania zazwyczaj następuje w trakcie toczącego się postępowania podatkowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Wśród naszych usług i oferowanych produktów prawnych są m.in.: 

  • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego;
  • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa podatkowego oraz opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów;
  • reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi, postępowaniami podatkowymi, postępowaniami kontrolnymi;
  • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi;
  • pomoc prawna w zakresie ochrony majątku;
  • reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań karnoskarbowych;
  • reprezentacja w trakcie postępowań sądowoadministracyjnych przed sądami I i II instancji;
  • bieżąca obsługa prawnopodatkowej podmiotów gospodarczych.
WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE