Prawo pracy

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji
  • reprezentowanie pracowników w sporach sądowych
  • świadczenie pomocy w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych jak i zbiorowych
WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE