Alimenty po rozwodzie – czy są możliwe do uzyskania?

in ,

Polski ustawodawcy umożliwia orzeczenie alimentów na rzecz jednego z małżonków także po rozwodzie. Jakie warunki konieczne są do uzyskania alimentów? § Alimenty po rozwodzie czy są możliwe do uzyskania?

Kiedy można uzyskać alimenty po rozwodzie?

Alimenty po rozwodzie można uzyskać w 3 sytuacjach:

  • żaden z małżonków nie jest winny rozpadu małżeństwa,
  • małżonkowie zgodnie zawnioskowali, aby kwestią winy się nie zajmować,
  • oboje małżonkowie są winni rozpadowi małżeństwa.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji konieczne jest spełnienie poniższych przesłanek:

  • rozwód spowodował stan niedostatku po stronie osoby wnioskującej o alimenty;
  • współmałżonek, który został powołany do płacenia alimentów, posiada odpowiednie możliwości majątkowe i zarobkowe.

Czym jest stan niedostatku?

Stan niedostatku zdefiniował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 2000 r., sygn. akt I CKN 872/00 jako brak jakichkolwiek środków utrzymania oraz niemożność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb, czyli tych, które zapewnią warunki bytowe, odpowiednie do stanu zdrowia oraz wieku osoby wnioskującej o alimenty po rozwodzie.

Możliwości zarobkowe oraz majątkowe współmałżonka

W skład możliwości zarobkowych współmałżonka pozwanego wchodzą zarobki oraz dochody, jakie byłby możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu w pełni zdolności umysłowych, jak i sił fizycznych.

Kiedy alimenty po rozwodzie wygasają?

Alimenty po rozwodzie wygasają, wtedy gdy wystąpi jeden z trzech poniższych czynników:

  • w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego do alimentów;
  • w wyniku zmiany sytuacji uprawnionego do alimentów, bądź zobowiązanego do ich płacenia. Mowa tutaj np. o zwiększeniu zarobków i poprawy sytuacji finansowej przez uprawnionego;
  • po upływie 5 lat, kiedy to zobowiązany do płacenia alimentów nie był wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Tutaj jednak mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, kiedy to sąd wydłuża okres obowiązywania obowiązku alimentacyjnego.

Czy istnieje możliwość otrzymywania alimentów dożywotnio?

W przypadku, gdy obowiązek płacenia alimentów przyznany został małżonkowi wyłącznie winnemu rozpadu pożycia małżeńskiego, uprawniony będzie miał możliwość otrzymywania alimentów dożywotnio bez względu na upływ 5 lat.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Alimenty po rozwodzie – czy są możliwe do uzyskania?