Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno

in ,

W trakcie postępowania rozwodowego sądy jedynie wyjątkowo dokonują podziału majątku małżeńskiego. Sam podział majątku dorobkowego następuje zwykle w odrębnym procesie. § Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno

Podział majątku

Przy podziale majątku strony często zastanawiają się, czy istnieją podstawy do ustalenia innego podziału udziałów niż po połowie. Zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jedynie z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Co ważne, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno

Sąd Najwyższy stwierdził, iż odstąpienie od równych udziałów w majątku małżeńskim jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, rażąco lub uporczywie nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych. Należy mieć na uwadze, iż ocena ważnych powodów ustalenia nierównych udziałów powinna być kompleksowa. Powyższe oznacza, iż należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania małżeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl