Obsługa firm i projektów biznesowych

Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną adresowaną do podmiotów gospodarczych. Pomoc i obsługa prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

  • porady i konsultacje prawne
  • reprezentację Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • stałą obsługę prawną przedsiębiorców
  • sporządzanie projektów umów i opinii prawnych
  • sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, wnioski
  • odwołania